Daily Archives: 27. децембра 2019.

in Новости

Циљ ЕРС за 2020. годину: Повећање прихода, смањење трошкова

Анализа пословних резултата у 2019. години и План пословања у 2020. били су главна тема проширеног Колегија директора МХ „ЕРС“, одржаног у Матичном предузећу у Требињу. Сједници су, осим Управе Матичног и директора зависних предузећа, присуствовали и директори дирекција Матичног предузећа, представници надзорних и одбора за ревизију, те синдикални представници. Генерални директор  МХ „ЕРС“, Лука […]