Monthly Archives: октобар 2017

in Јавне набавке

Рјешење КРЖ о поништавању поступка јавне набавке услуга заступања пред арбитражом

Rješenje KRŽ o poništavanju postupka javne nabavke usluga zastupanja pred arbitražomРјешење КРЖ о поништавању поступка јавне набавке услуга заступања пред арбитражом