Monthly Archives: јун 2017

in Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга креирања и осавремењавања сајта

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kreiranja i osavremenjavanja sajtaОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга креирања и осавремењавања сајта

in Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног оспособљавања радника

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog osposobljavanja radnikaОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга стручног оспособљавања радника

in Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ревитализације дизел агрегата

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga revitalizacije dizel agregataОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга ревитализације дизел агрегата

in Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања САП система

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja SAP sistemaОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања САП система