Monthly Archives: фебруар 2024

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за лот 1 консултантске услуге у области заштите животне средине

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-лот-1-консултантске-услуге-у-области-заштите-животне-средине.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку банкарске гаранције по уговору о балансној одговорности са ЕМС

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-банкарске-гаранције-ЕМС.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку банкарске гаранције по уговору о балансној одговорности са НОС

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-банкарске-гаранције-НОС.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку студије анализа подешавања система заштита у дистрибутивним трафостаницама

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-студије-анализе-подешавања-система-заштита.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку студије анализе нивоа техничких губитака

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-студије-анализе-нивоа-техничких-губитака.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за анализу стања енергетске ефикасности управне зграде

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Oдлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-анализу-стања-енергетске-ефикасности-управне-зграде.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге чишћења просторија јавног снабдијевања у Добоју

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-услуге-чишћења-просторија-јавног-снабдијевања-у-Добоју.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку уређаја за сателитско праћење и лоцирање службених возила

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/02/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-уређаја-за-сателитско-праћење-и-лоцирање-службених-возила.pdf