Monthly Archives: децембар 2023

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку закупа просторија за јавно снабдијевање

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-закупа-просторија-за-јавно-снабдијевање.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку консултантских услуга провјере обрачуна одложених пореза

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-консултантских-услуга-провјере-обрачуна-одложених-пореза.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку закупа просторија за тржишно снабдијевање

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-закупа-просторија-за-тржишно-снабдијевање.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ревизије главног пројекта за реконструкцију објекта Каловита брда

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-ревизије-главног-пројекта-за-реконструкцију-објекта-Каловита-брда.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку DDR4 меморијског модула за сервере

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-DDR4-меморијског-модула-за-сервере.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку процјенитељских услуга тест импаритета МРС 36 и МРС 40

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-процјенитељских-услуга-тест-импаритета-МРС-36-и-МРС-40.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за процјенитељске услуге тест импаритета МРС 36

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-процјенитељске-услуге-тест-импаритета-МРС-36.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за штампу документа правилник о прикључењу малих електрана

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-штампу-документа-правилник-о-прикључењу-малих-електрана.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку машинских радова чишћења прилазног простора управне зграде

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/12/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-машинских-радова-чишћења-прилазног-простора-управне-зграде.pdf