Monthly Archives: октобар 2023

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ресертификационе провјере ИМС-а

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-ресертификационе-провјере-ИМС-а.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку стучног усавршавања запослених на раду у софтверу PSS Sincal

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-стучног-усавршавања-запослених-на-раду-у-софтверу-PSS-Sincal.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку штампања и умножавања техничке документације

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-штампања-и-умножавања-техничке-документације.pdf