Monthly Archives: август 2023

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања имовине и опреме

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-осигурања-имовине-и-опреме.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге интерне провјере интегрисаног система менаџмента

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуге-интерне-провјере-интегрисаног-система-менаџмента.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о поништењу поступка набавке израде студије о стратегији управљања ризицима у производњи угља

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-поништењу-поступка-набавке-израде-студије-о-стратегији-управљања-ризицима-у-производњи-угља.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде стручног мишљења и УТ услова за радове Каловита брда

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-израде-стручног-мишљења-и-УТ-услова-за-радове-Каловита-брда.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку идејног пројекта за извођење радова Каловита брда

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-идејног-пројекта-за-извођење-радова-Каловита-брда.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга периодичног љекарског прегледа

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-периодичног-љекарског-прегледа.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку система за контролу приступа ИКТ инфраструктури

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-система-за-контролу-приступа-ИКТ-инфраструктури.pdf