Daily Archives: 20. децембра 2019.

in Новости

ЕРС од Нове године преузима нове потрошаче

МХ „Електропривреда Републике Српске“ наставља са започетим активностима везаним за  отварање тржишта електричном енергијом  и испуњавање обавеза Трећег енергетског пакета. У складу с тим, у оквиру тржишног снабдијевања  од  1. јануара 2020. године  МХ “ЕРС“  ће преузети потрошаче на 0,4 kV, са годишњом потрошњом већом од 35.000 kWh, уколико буду изабрали Електропривреду Републике Српске  као […]

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука Надзорног одбора и Препорука Одбора за ревизију за за унутрашњу прерасподјелу средстава за набавку роба и услуга у ребалансу плана набавки за 2019. годину

Prijedlog Uprave za unutrasnju preraspodjelu sredstava za nabavku roba i usluga u rebalansu plana nabavki za 2019Odluka Nadzornog odbora i Preporuka Odbora za reviziju za za unutrasnju preraspodjelu sred. u rebalansu pl. nabavki2019