Elektroprivreda Republike Srpske
Uprava “ERS” u radnoj posjeti “HET”–u – o planovima za 2019. godinu
28.12.2018.

Uprava  MH “ERS”, Matično preduzeće a.d. Trebinje boravila je danas u radnoj posjeti ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” sa čijom je Upravom održala sastanak na temu aktuelnih pitanja u poslovanju, te plana razvoja ovog preduzeća u narednom periodu.

Istaknuto je da je 2018. godina bila izuzetno povoljna za HET koji je ostvario  jedan od najboljih proizvodnih rezultata ikada, od  1.270,61 GWh, a na onovu toga očekuje i značajnu finansijsku dobit.

Prema planiranoj proizvodnji u  2019. godini projektovana  je dobit od 2,5 miliona KM i investiciona ulaganja u iznosu od 18,64 miliona KM.

Na sastanku je  usaglašeno da će prioriteti u idućoj godini biti  nastavak izgradnje Hidroelektrane Dabar, za koju su završeni svi pripremni radovi uključujući pristupne puteve, optiku, vodovod, dalekovod za napajanje gradilišta i tunel i Dabar – Nevesinje koji se u ovom momentu gradi iz četiri napadne tačke, a  probijeno je oko 6 kilometara.

U narednim danima očekuje se provođenje tenderskih procedura za izbor partnera za finansiranje i izgradnju ostalih objekata – brane , mašinske zgrade i kanala kroz  Dabarsko polje.

Uprava HET – a preuzela je obavezu da u toku iduće godine uđe u finalizaciju projektne dokumentacije za ostale hidroelektrane u sistemu Gornji Horizonti, HE Nevesinje i  HE Bileća.

Dogovoreno je da se Uprava MH „ERS“, Matično preduzeće a.d. Trebinje uključi u priču o izgradnji HE Dubrovnik 2 i uloži maksimalne napore kako bi se sa Republikom Hrvatskom postigao dogovor o uspostavi vlasničkih odnosa i kako bi se  krenulo u realizaciju ovog objekata.

Nakon radnog sastanka Uprava „ERS“ posjetila je branu Grančarevo.