Мр Нада Трнинић

Нада Трнинић је рођена 29.05.1965. године у Бања Луци. Завршила је Економски факултет Универзитета у Бања Луци, а на истом факултету је магистрирала 2008. године.

Радни однос засновала је у органима локалне самоуправе 1989. године на пословима плана и анализе. У периоду 1991-1998. године радила у приватном сектору на финансијско-рачуноводственим пословима. Од 1998. године обавља послове финансијског директора у државном предузећу Техногас Трн. У Финансисјкој полицији РС радила у периоду од 1999. године након чега прелази у Министарство финансија РС на послове начелника извршења буџета РС гдје је радила до 2004.године. Од 2004. године радила у ЈП ” Путеви РС ” на пословима интерног ревизора, а од 2011 до 2015. године на пословима руководиоца финансијско-рачуноводствених послова у компанији „Оптима група“ д.о.о. Бања Лука. Од 2015 бави се пореско-рачуноводственим консалтингом у приватном бизнису, а од 2019 до краја јула 2021. обављала је послове директора дирекције за економско-финансијске и комерцијалне послове у МХ ЕРС Матично предузеће, а потом наставља обављање послова из области финансијско-рачуноводственог консалтинга у приватном бизнису.

Учестовала је у изради низа закона ( Закон о трезору, Закон о буџетском систему РС, Закон о извршењу буџета РС, Закон о унутрашњем дугу и др.), као и у увођењу трезорског начина пословања у Републици Српској. Један је од аутора књиге “ПДВ у примјени”.

На функцију извршног директора за економско-финансијске послове је именована 28. фебруара 2022. године.

Удата, мајка двоје дјеце.