Goran Vukoje

Rođen u Sarajevu, 30.01.1954. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Trebinju. Diplomirao je elektrotehniku u Sarajevu, smjer elektroenergetika. Radio u  Sarajevu do 1986. godine. Većinu radnog vijeka proveo  je  u zavisnom ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje kao rukovodilac tehničkog sektora u Direkciji za proizvodnju i tehničke poslove. Od  2018. god.  imenovan za izvršnog direktora za tehničke poslove u MH Elektroprivreda RS MP a.d. Trebinje.
Govori engleski jezik.
Učesnik odbrambeno otadžbinskog rata, borac prve kategorije.
Veći dio života je društveno i politički aktivan.
Predsjednik je ŽRK  Leotar  Trebinje.