Direkcija za distribuciju električne energije

Direkcija za distribuciju u  Matičnom preduzeću MH ERS, mjesto je na kojem se prikuplјaju, obrađuju i analiziraju svi podaci o parametrima uspješnosti distributivnih preduzeća u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske, te izrađuju periodični zbirni  izvještaji koji se dostavlјaju organima upravlјanja MH ERS-a.

Donedavno je uspješnost mjerena procentima ostvarenih distributivnih gubitaka i stepenom naplate potraživanja po računima za utrošenu električnu energiju. Poslјednjih godina pažnja je, pored gubitaka i naplate, usmjerena na parametre kvaliteta snabdijevanja. Promjena fokusa rezultat je prilagođavanja tržišnim uslovima poslovanja.

Potrošač je postao korisnik usluge/krajnji kupac, električna energija roba kojom se trguje na veleprodajnom i maloprodajnom tržištu, distribucija i snabdijevanje električnom energijom uslužne djelatnosti. Zadovolјstvo korisnika usluge/krajnjeg  kupca postaje imperativ.

Rečene promjene neminovno vode procesima razdvajanja tržišnih i netržišnih djelatnosti, te se po toj osnovi, u svjetlu obaveza ispunjavanja zahtjeva iz regulative Evropske Unije,  provodi razdvajanje i reorganizacija distributivne djelatnosti od djelatnosti snabdijevanja električnom energijom.

Direkcija za distribuciju čiji je rad do sada bio organizovan u dvije službe: služba za distribuciju i služba za tarife, naplatu i odnose s kupcima, reorganizuje se na način da će ubuduće djelovati u tri nove funkcionalne cjeline koje će se baviti  upravlјanjem imovinom, upravlјanjem  distributivnim sistemom i  kontinuiranim praćenjem i unapređivanjem kvaliteta isporuke električne energije, te upravlјanjem podacima i odnosima sa tržištem. Sistematičan, planski definisan rad na tehničkim unapređenjima elektroenergetskih postrojenja i distributivne mreže, unapređenjima u oblasti upravlјanja mrežom, za cilј imaju podizanje nivoa pogonske spremnosti i pouzdanosti.

Razvoj i unapređivanje sistema mjerenja potrošnje električne, aktivnost je u funkciji blagovremene i kvalitetne pripreme i osposoblјavanja za odgovor izazovima razvoja maloprodajnog tržišta električne energije.

Očitanjem,  energetskim obračunom i dostavom podataka u propisanom formatu svim snabdjevačima sa kojima je zaklјučen ugovor, završava se „distribucija“ i počinje „snabdijevanje.

Tehnički savjet distribucija, mjesto je na kojem se novim znanjima ugrađivanim u pravilnike, tehničke preporuke, tehno-ekonomske analize s cilјem argumentovanja zahtjeva za ulaganjima u funkciji unapređenja pouzdanosti sistema u cjelini, te izrađenim tehničkim specifikacijama opreme i materijala,  podstiče unifikacija postupanja i kontinuirano unapređuje efikasnost poslovanja distributivnih preduzeća.

Direkcija za distribuciju je otvorena za saradnju, razmjenu iskustava  i zajedničko djelovanje, kako sa svim organizacionim cjelinama u Matičnom preduzeću MH ERS-a, tako i sa srodnim institucijama i organizacijama koje se bave poslovima iz nadležnosti Direkcije.

Mladi kadrovi spremni da prihvate i odgovore izazove koji nose promjene o kojima se ne razmišlјa na način traženja odgovora na pitanja kako ih izbjeći ili ih odgoditi,  najznačajniji su resurs Direkcije za distribuciju. Promjenama se ide u susret, njihovo dešavanje je prilika za učenje, rast i razvoj.