Daily Archives: 4. новембра 2019.

in Novosti

O reorganizaciji distributivne djelatnosti sa zaposlenima u „Elektro – Hercegovini“

Uprava MH“ERS“, Uprava ZP „Elektro  – Hercegovina“  i predstavnik konsultantske kompanije  predstavili su danas zaposlenima u „Elektro – Hercegovini“  novu organizacionu šemu distributivnih preduzeća . Najznačajnija promjena u odnosu na dosadašnje poslovanje biće razdvajanje djelatnosti distribucija i snabdijevanja . Paralelno sa ovim procesima predviđena je i reorganizacija u kvalifikacionoj strukturi, te broju radnih mjesta. Cilj […]