Daily Archives: 16. јула 2019.

in Novosti

Održan Kolegij ERS – Elektroenergetski bilans u službi investicija

Rebalans elektroenergetskog bilansa MH “Elektroprivreda Republike Srpske” za 2019. godinu bio je glavna tema proširenog Кolegijuma direktora ERS, održanog u Banjaluci. Sjednici su osim Uprave Matičnog i dirktora zavisnih preduzeća, prisustvovali i direktori direkcija Matičnog preduzeća, predstavnici Nadzornog odbora, Obora za reviziju, Interne revizije i sindikalni predstavnici. Cilj je što skorije donošenje kvalitetnog rebalansa koji […]