Elektroprivreda Republike Srpske
Direkcije u MH

Uprava MH ERS, sa menadžmentom kompanije locirana je u Trebinju i posjeduje sopstvene direkcije:

 • Direkcija za proizvodnju električne energije
  • Direktor –  Branislav Rupar dipl.inž.maš
 • Direkcija za distribuciju
  • Direktor – Mr Dalibor Muratović dipl.el.inž
 • Direkcija za upravljanje proizvodnjom
  • Direktor – Petar Milošević dipl.el.inž
 • Direkcija za investicije
  • Direktor – Dr Željko Ratković dipl.inž.maš
 • Direkcija za razvoj
  • Direktor – Dr Zoran Vuković dipl.el.inž
 • Direkcija za ekonomsko – finansijske poslove
  • Direktor – Marina Jokić  dipl.ecc
 • Direkcija za komercijalne poslove
  • Direktor – Slobodan Radanović dip.ecc
 • Direkcija za organizaciono pravne poslove
  • Direktor – Nenad Radović dipl.pravnik
 • Direkcija PIU (Project Implementation Unit)
  • Direktor – Milorad Živković dipl.el.inž