Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca

Besplatna Info linija

Majevička 97, 76300 Bijelјina

Šalteri javnog snabdijevanja

Istočna Hercegovina

 1. Trebinje, Trg Jovana Raškovića br.6
 2. Bileća, Peka Pavlovića bb.
 3. Gacko, Solunskih Dobrovolјaca br.8
 4. Nevesinje, Svetosavsa br.2
 5. Ljubinje, Nikole Tesle bb.
Sarajevo-Romanija

 1. Pale, Trifka Grabeža br.123
 2. Foča, Drinska br.6
 3. Sokolac, Cara Lazara br.74
 4. Višegrad, Vojvode Stepe bb.
 5. I.N.Sarajevo, Draže Mihajlovića bb.
 6. Trnovo, Trnovskog batalјona br.109
 7. Rogatica, Srpske sloge br.16
Dobojska regija

 1. Doboj, Nikole Pašića bb.
 2. Modriča, Prote Matije Nenadovića br.1
 3. Teslić, Branka Markočevića bb.
 4. Šamac, Posavsko-Trebavskog partizanskog odreda br.13
 5. Brod, Jovana Dučića br.2
 6. Derventa, Želјeznička bb.
Semberija-Majevica

 1. Bijelјina, Majevička br. 97
 2. Uglјevik, Trg Đenerala Draže Mihajlovića
 3. Zvornik, Svetog Save 37 B (zgrada 3-15)
 4. Vlasenica, Svetog apostola Petra i Pavla br.6
 5. Bratunac, Bratunačkih brigada bb.
Krajina

 1. Banja Luka, Bulevar Živojina Mišića br. 22
 2. Prijedor, Prote Matije Nenadovića br. 28
 3. Gradiška, Gavrila Principa br. 1
 4. Kozarska Dubica, Meše Selimovića br. 79
 5. Novi Grad, Branka Ćopića br. 22
 6. Prnjavor, Jovana Dučića br. 25
 7. Mrkonjić Grad, Stevana Sinđelića br. 5
 8. Laktaši, Nemanjina bb.
 9. Srbac, Vrbaska br. 26
 10. Čelinac, Vojvode Mišića br. 68
 11. Šipovo, Nikole Tesle br. 29a

Često postavljana pitanja

 1. 1
  Zašto je došlo do promjene u snabdijevanju električnom energijom?

  Novi Zakon o električnoj energiji Republike Srpske,  koji je stupio na snagu 01.01.2021. godine,  je nastavak  liberalizacije tržišta električne energije koji proizilazi iz direktive Trećeg energetskog paketa Evropske unije o zajedničkim pravilima u vezi tržišta električne energije.

  Zakon, osim ispunjavanja obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici, predstavlјa potrebu uređenja odnosa u elektroenergetskom sektoru u skladu sa zahtjevima elektroenergetske politike na evropskom  ali i na nacionalnom nivou.

  Klјučne novine koje je donio novi Zakon o električnoj energiji u Republici Srpskoj su razdvojene elektroenergetske djelatnosti na tržišne i regulisane.

  Sve djelatnosti osim mrežnih, u koje spada distribucija i prenos električne energije, su tržišne aktivnosti a to znači da proizvodnja, snabdijevanje i trgovina električnom energijom imaju komercijalni karakter.

  Na tržištu će postojati više snabdjevača i biće zagarantovana   mogućnost slobodnog izbora snabdjevača za sve kategorije kupaca električne energije, uklјučujući i domaćinstva. To znači da  svaki kupac ima pravo da slobodno izabere svoga snabdjevača na tržištu.

  Snabdijevanje električnom energijom vrši se u skladu sa Zakonom o električnoj energiji, Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, Pravilnikom o  snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača, Ugovorom o potpunom snabdijevanju kojeg zaklјučuju snabdjevač i kupac, kao i drugim  podzakonskim aktima koji uređuju ovu  oblast.

  Snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom u Republici Srpskoj može da obavlјa elektroenergetski subjekt koji ima odgovarajuću dozvolu za obavlјanje djelatnosti izdatu od Regulatorne komisije u skladu sa zakonom, kao i snabdjevač koji ima odgovarajuću dozvolu izdatu od drugih regulatornih komisija u BiH.

  Odlukom  Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-233/21. od 04.02.2021. godine i Rješenjem regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske broj: 01-94-9/21/R-173-144 od 23.03.2021. godine, snabdijevanje električne energije za sve kupce od 01.04.2021. godine obavlјa „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje – Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj .

  „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje je javni snabdjevač na području Repubike Srpske jer zadovolјava tehničke, organizacione i materijalno finansijske mogućnosti za obavlјanje te djelatnosti.

 2. 2
  Šta je potpuno snabdijevanje električnom energijom?

  „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje – Direkcija za javno snabdijevanje obezbjeđuje javnu uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama. Ugovor o snabdijevanju između javnog snabdjevača i krajnjeg kupca  je ugovor o potpunom snabdijevanju.

  Potpuno snabdijevanje je prodaja električne energije kod koje količina električne energije za obračunski period nije određenja ugovorom o prodaji, već se količina električne energije određuje na osnovu ostvarene potrošnje na mjestu primopredaje.

 3. 3
  Šta je energetski zaštićeni kupac?

  Energetski zaštićen kupac je socijalno ugroženi krajnji kupac iz kategorije domaćinstva, kome je ovaj status priznat na osnovu stanja socijalne potrebe. Vlada Republike Srpske će na prijedlog Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite donijeti Uredbu o uslovima, postupku i kriterijumima za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave za oblast socijalne zaštite će  donijeti akt kojim će se utvrditi status energetski zaštićenog kupca.

  Energetski zaštićeni kupac se snabdijeva električnom energijom isklјučivo kod javnog snabdijevača.

 4. 4
  Kako je organizovana Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom?

  Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj organizovana je na sledeći način:

  1. Direktor direkcije za javno snabdijevanje – neposredno odgovoran izvršnom direktoru za uspostavlјanje javnog snabdjevanja,
  2. Služba za tarifiranje , razvoj, planiranje i kontrolu sa sjedištem u Trebinju
  3. Služba za obračun i naplatu sa sjedištem u Doboju
  4. Služba za odnose sa kupcima sa sjedištem u Bijelјini

 5. 5
  Kako se mogu obratiti Direkciji za javno snabdijevanje električnom energijom?

  Direkciji za Javno snabdijevanje električnom energijom možete se obraditi na više načina i to:

  1. Putem besplatnog broja našeg Call centra – 0800 50 120;
  2. Putem kontakt forme, a izričito, odabirom polјa Vrsta poruke: Javno Snabdijevanje;
  3. Putem elektronske pošte callcentarjs[@]ers.ba;
  4. Putem najbližih šaltera javnog snabdijevanja koji se nalaze pri uslužnim centrima a čiji spisak i adrese se nalaze na ovoj stranici u sekciji “Šalteri javnog snabdijevanja”.

 6. 6
  Zašto je neophodno da kupci zaklјuče Ugovor o potpunom snabdijevanju električnom energijom?

  Zakonom o električnoj energiji ( član 71. i 83. „Službeni glasnik RS“, br. 68/20)  zagarantovana je mogućnost da svaki kupac ima pravo da slobodno izabere snabdjevača od koga će kupovati električnu energiju. Krajnji kupac i snabdjevač su dužni da zaklјuče Ugovor o snabdijevanju, radi kupoprodaje (član 78. Zakona o električnoj energiji i član 50. Opštih uslova za snabdijevanje i isporuku električne energije).

  Ukoliko kupac iz kategorije potrošnje „Domaćinstva“ ili „Mali kupac“, ne izabere drugog snabdjevača ili ostane bez snabdjevača, ima pravo na javno snabdijevanje, o čemu zaklјučuje ugovor sa javnim snabdjevačem (član 73. Zakona o električnoj energiji).

  Iz prethodno navedenog, krajnji kupac je obavezan da sa javnim snabdjevačem zaklјuči Ugovor o potpunom snabdijevanju, radi kupoprodaje električne energije.

  Javni snabdjevač nema pravo snabdijevati kupce sa kojima nema zaklјučen Ugovor o snabdijevanju.

 7. 7
  Ko i gdje može da potpiše Ugovor o snabdijevanju?

  Ugovor o snabdijevanju može potpisati vlasnik mjernog mjesta ili od njega ovlašćeno lice na šalteru Uslužnog centra Direkcije za javno snabdijevanje. Ugovor se može potpisati u bilo kom Uslužnom centru Direkcije za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj.

 8. 8
  Šta je potrebno od dokumentacije za potpisivanje Ugovora o snabdijevanju, ukoliko svi podaci o kupcu i mjernom mjestu ostaju isti?

  Da bi se potpisao Ugovor o snabdijevanju, potrebno je da vlasnik mjernog mjesta ili od njega ovlašćeno lice dođe na šalter Uslužnog centra Direkcije za javno snabdijevanje sa važećim identifikacionim dokumentom.

 9. 9
  Kako se vrši preregistracija krajnjeg kupca električne energije na mjernom mjestu?

  Preregistracija krajnjeg kupca električne energije na mjernom mjestu zahtijeva potpisivanje novog Ugovora o snabdijevanju u Uslužnom centru Direkcije za javno snabdijevanje.

  Da bi se izvršila promjena naziva kupca u kategoriji potrošnje „Domaćinstva“ potrebno je dostaviti slјedeću dokumentaciju:

  • Dokaz o vlasništvu nad mjernim mjestom jedan od slјedećih dokumenata: Kupoprodajni ugovor, Ugovor o zamjeni, Rješenje o naslјeđivanju, Ugovor o poklonu, Izvod iz zemlјišnih knjiga (ZK izvadak), Posjedovni list, Izvod iz knjige uloženih ugovora (za etažne vlasnike tj. vlasnike stanova u kolektivnom stanovanju), Rješenje o ostavini, Izvod iz Matične knjige umrlih, uz potpisanu izjavu o  preuzimanju obaveza na mjernom mjestu, presuda suda kojom je utvrđeno vlasništvo, Rješenje o privremenom korišćenju objekta izdato od strane nadležnog organa,
  • Broj identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš),
  • Potvrdu o izmirenom dugu po zadnjem obračunu.

  Da bi se izvršila promjena naziva kupca u kategoriji „Ostala potrošnja“, potrebno je dostaviti slјedeću dokumentaciju:

  • JIB ili PIB,
  • Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu,
  • Rješenje o radu,
  • Broj identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš) odgovornog lica,
  • Potvrdu o izmirenom dugu po zadnjem obračunu,
  • Izjavu zakupodavca i zakupoprimca o solidarnom izmirenju duga.

 10. 10
  Kako se računi mogu dobiti elektronskom poštom?

  Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte podnosi se na  šalteru Uslužnog centra ili se dostavlјa Kol-centru (Call centar) putem elektronske pošte na adresu   callcentarjs@ers.ba.

  Za dostavu računa elektronskom poštom potrebni su slјedeći podaci: ime, prezime, adresa mjernog mjesta, šifra kupca, EIC kod i  mejl (mail) adresa. Ukoliko niste vlasnik mjernog mjesta, potrebna je punomoć vlasnika da se računi Vama dostavlјaju.

 11. 11
  Kako vršiti plaćanje iz inostranstva?

  Direktno plaćanje iz inostranstva, za sada, nije moguće.

  Da bi se izvršilo plaćanje, možete:

  • Otvoriti račun u nekoj od domaćih banaka te plaćanje izvršiti putem elektronskog bankarstva ili trajnog naloga
  • Dati ovlašćenje osobi u Bosni i Hercegovini da uplatu izvrši u Vaše ime
  • Prilikom boravka u Bosni i Hercegovini možete izvršiti uplatu većeg iznosa (avans) iz kojeg će se namirivati računi koji dospijevaju.

 12. 12
  Kako se ispravno popunjava bjanko uplatnica kada kupac želi da uplati veći ili manji iznos od iznosa na računu?

  Ispravno popunjena opšta uplatnica sadrži: ime i prezime, šifru kupca, iznos koji se želi uplatiti, transakcioni račun jedne od ponuđenih banaka navedenih na računu za električnu energiju  i kao obavezan podatak „poziv na broj“ naveden na računu za električnu energiju.

 13. 13
  Zašto su na računu za električnu energiju posebno iskazane stavke: obračunska snaga, energija, mrežarina, naknada za obnovlјive izvore, naknada za uslugu snabdijevanja i PDV?

  Shodno Zakonu o električnoj energiji (član 81.) obaveza snabdjevača je da na računu za električnu energiju posebno iskazuje svaku stavku koja se izmiruje plaćanjem računa. U skladu sa navedenim, na računu se posebno iskazuje koliki dio uplate se odnosi na plaćanje obračunske snage, energije, mrežarine, naknade za obnovlјive izvore, naknade za uslugu snabdijevanja i PDV. Kada se izračuna zbir svih ovih stavki, dobije se ukupan iznos računa.

 14. 14
  Zašto se obračunava kamata?

  Obaveza svakog kupca je da redovno i blagovremeno plaća preuzetu električnu energiju snabdjevaču (član 11. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom).

  Kupac koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze plaća osim glavnice i zateznu kamatu na iznos glavnog duga do dana isplate po kamatnoj stopi 0,03% dnevno, a koja je definisana odredbama Zakona o zateznoj kamati („Službeni glasnik RS“, broj 61/18). Iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Kamata se počinje zaračunavati nakon isteka datuma valute navedenog na računu (rok za plaćanje računa).

 15. 15
  Zašto se vrši ispravka računa?

  Najčešće se ispravka računa vrši u slјedećim slučajevima:

  • brojilo je pogrešno očitano,
  • utvrđen je kvar na brojilu ili uklopnom časovniku/MTK uređaju,
  • uplate nisu blagovremeno proknjižene,
  • u drugim slučajevima kada se utvrde tehnički nedostaci na računu.

 16. 16
  Za koji vremenski period se vrši obračun električne energije?

  Brojila krajnjih kupaca se očitavaju u skladu sa  Zakonom o električnoj energiji i Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, a obavezno:

  1. a) prilikom promjene tarifnih stavova i na kraju godine, za kategoriju domaćinstava,
  2. b) jednom mjesečno i prilikom svake promjene tarifnih stavova, za ostale krajnje kupce i
  3. v) kod promjene snabdjevača i u drugim slučajevima propisanim članom 52. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom.

  Za kategoriju potrošnje „Domaćinstva“ očitanje i fakturisanje utrošene električne energije vrši se  u skladu sa članom 80. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom. Očitanje mjernih uređaja počinje najranije tri dana prije isteka obračunskog perioda i završava najkasnije tri dana po isteku obračunskog perioda za koji je ugovorom utvrđena obaveza očitanja.

  Za ostale kategorije potrošnje, očitanje traje najviše dva dana, počev od poslјednjeg dana u mjesecu, za koji se vrši očitavanje.

 17. 17
  Kada se mijenjaju dnevni i sezonski tarifni stavovi?

  Prema sezoni primjene, tarifni stavovi se primjenjuju na slјedeći način:

  1. a) niži sezonski tarifni stavovi (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra,
  2. b) viši sezonski tarifni stavovi (VS) primjenjuju se u periodu od 1. januara do 31. marta i od 1. oktobra do 31. decembra.

  Prema dnevnom periodu primjene, tarifni stavovi se utvrđuju i primjenjuju na slјedeći način:

  1. a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u periodu od 06:00 do 22:00 časa za sve dane u sedmici (osim dana vikenda) za zimsko računanje vremena, odnosno od 07:00 do 23:00 časa za lјetno računanje vremena,
  2. b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u periodu od 22:00 do 06:00 časova narednog dana za sve dane u sedmici (osim dana vikenda) za zimsko računanje vremena, odnosno od 23:00 do 07:00 časova za lјetno računanje vremena, i u dane vikenda neprekidno od petka u 22:00 (23:00) do ponedjelјka u 06:00 (07:00) časova.

 18. 18
  Zašto nije iskazana potrošnja električne energije na računu (zašto nije očitano brojilo)?

  Očitanje brojila je isklјučivo u nadležnosti pripadajućeg Operatora distributivnog sistema (ODS). Očitani podaci na mjernom mjestu dostavlјaju se Direkciji za javno snabdijevanje koja vrši obračun i izradu računa za utrošenu električnu energiju. Ako na računu nije iskazana potrošnja električne energije, to znači da ODS nije izvršio očitanje brojila ili za isto nije dostavio podatke Direkciji za javno snabdijevanje. Kupac u pomenutom slučaju ima mogućnost da podnese prigovor na račun Uslužnom centru ili Kol-centru Direkcije za javno snabdijevanje koja je u obavezi da isti proslijedi nadležnom ODS-u i zahtijeva vanredno očitanje, na osnovu koga će se izvršiti korekcija računa.

 19. 19
  Šta je to obračunska snaga?

  Obračunska snaga (tarifna jedinica odnosno  ”taksa na brojilo”) je jedan od elemenata za obračun utroška električne energije i predstavlјa najveću prosječnu preuzetu snagu u vremenskom intervalu od 15 minuta u toku mjesečnog obračunskog perioda.

  Kupcima iz kategorije „Ostala potrošnja“, kao i kupcima iz kategorije „Domaćinstva“ kod kojih se snaga ne mjeri, obračunska snaga je utvrđena u fiksnom iznosu i to:

  • Ostala potrošnja (virmanci) 2. i 3. TG 5 kW
  • Ostala potrošnja (virmanci) 6. i 7. TG 7 kW
  • Domaćinstva:
    • – jednotarifno brojilo 3,3 kW
    • – dvotarifno brojilo 5,2 kW

 20. 20
  Zašto se naplaćuje PDV na električnu energiju?

  Porez na dodatu vrijednost (PDV) od 17 % zaračunava se na fakturisanu električnu energiju, kao i na sve ostale robe i usluge,  u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost („Službeni  glasnik BiH“, broj 09/05 i 35/05).

 21. 21
  Zašto je sva potrošnja obračunata po jednoj tarifi, ukoliko kupac pripada 2. tarifnoj grupi domaćinstva?

  Vaše brojilo ili uklopni sat je neispravan i registruje potrošnju po jednoj tarifi. Prigovor možete uputiti Uslužnom centru ili Kol-centru Direkcije za javno snabdijevanje. Isti će odmah biti proslijeđen nadležnom ODS-u na ispravku. Kupac se  može obratiti lično, putem besplatne info linije 0800 50 120 i putem elektronske pošte na adresu navedenu na računu za električnu energiju.

 22. 22
  Izvršeno je pogrešno očitanje brojila. Kako da ispravim tu grešku?

  Ukoliko krajnji kupac utvrdi da mu je brojilo pogrešno očitano, potrebno je da se obrati u Uslužni centar ili Kol-centar Direkcije za javno snabdijevanje i podnese zahtjev za ispravku računa. Kupac se može obratiti lično, putem besplatne info linije 0800 50 120 i  putem elektronske pošte na adresu navedenu na računu za električnu energiju.

 23. 23
  Kako se može promijeniti tarifna grupa?

  Tarifnu grupu možete promijeniti podnošenjem zahtjeva na već definisanom obrascu u uslužnim centrima Direkcije za javno snabdijevanje.

Računi kod komercijalnih banaka

NLB BANKA

Broj:562-008-81639731-90

NOVA BANKA

Broj:555-100-00518398-72

UNICREDIT BANKA

Broj:551-790-22224231-37

SBERBANK BANKA

Broj:567-241-10000022-54

KOMERCIJALNA BANKA

Broj:571-080-00001235-10

INTESA SANPAOLO BANKA

Broj:154-921-20143171-27