Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca

Besplatna Info linija

Majevička 97, 76300 Bijelјina

Šalteri javnog snabdijevanja

Istočna Hercegovina

 1. Trebinje, Trg Jovana Raškovića br.6
 2. Bileća, Peka Pavlovića bb.
 3. Gacko, Solunskih Dobrovolјaca br.8
 4. Nevesinje, Svetosavsa br.2
 5. Ljubinje, Nikole Tesle bb.
Sarajevo-Romanija

 1. Pale, Trifka Grabeža br.123
 2. Foča, Drinska br.6
 3. Sokolac, Cara Lazara br.74
 4. Višegrad, Vojvode Stepe bb.
 5. I.N.Sarajevo, Draže Mihajlovića bb.
 6. Trnovo, Trnovskog batalјona br.109
 7. Rogatica, Srpske sloge br.16
Dobojska regija

 1. Doboj, Nikole Pašića bb.
 2. Modriča, Prote Matije Nenadovića br.1
 3. Teslić, Branka Markočevića bb.
 4. Šamac, Posavsko-Trebavskog partizanskog odreda br.13
 5. Brod, Jovana Dučića br.2
 6. Derventa, Želјeznička bb.
Semberija-Majevica

 1. Bijelјina, Majevička br. 97
 2. Uglјevik, Trg Đenerala Draže Mihajlovića
 3. Zvornik, Svetog Save 37 B (zgrada 3-15)
 4. Vlasenica, Svetog apostola Petra i Pavla br.6
 5. Bratunac, Bratunačkih brigada bb.
Krajina

 1. Banja Luka, Bulevar Živojina Mišića br. 22
 2. Prijedor, Prote Matije Nenadovića br. 28
 3. Gradiška, Gavrila Principa br. 1
 4. Kozarska Dubica, Meše Selimovića br. 79
 5. Novi Grad, Branka Ćopića br. 22
 6. Prnjavor, Jovana Dučića br. 25
 7. Mrkonjić Grad, Stevana Sinđelića br. 5
 8. Laktaši, Nemanjina bb.
 9. Srbac, Vrbaska br. 26
 10. Čelinac, Vojvode Mišića br. 68
 11. Šipovo, Nikole Tesle br. 29a

Često postavljana pitanja

 1. 1
  Zašto je došlo do promjene u snabdijevanju električnom energijom?

  Novi Zakon o električnoj energiji Republike Srpske,  koji je stupio na snagu 01.01.2021. godine,  je nastavak  liberalizacije tržišta električne energije koji proizilazi iz direktive Trećeg energetskog paketa Evropske unije o zajedničkim pravilima u vezi tržišta električne energije.

  Zakon, osim ispunjavanja obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici, predstavlјa potrebu uređenja odnosa u elektroenergetskom sektoru u skladu sa zahtjevima elektroenergetske politike na evropskom  ali i na nacionalnom nivou.

  Klјučne novine koje je donio novi Zakon o električnoj energiji u Republici Srpskoj su razdvojene elektroenergetske djelatnosti na tržišne i regulisane.

  Sve djelatnosti osim mrežnih, u koje spada distribucija i prenos električne energije, su tržišne aktivnosti a to znači da proizvodnja, snabdijevanje i trgovina električnom energijom imaju komercijalni karakter.

  Na tržištu će postojati više snabdjevača i biće zagarantovana   mogućnost slobodnog izbora snabdjevača za sve kategorije kupaca električne energije, uklјučujući i domaćinstva. To znači da  svaki kupac ima pravo da slobodno izabere svoga snabdjevača na tržištu.

  Snabdijevanje električnom energijom vrši se u skladu sa Zakonom o električnoj energiji, Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, Pravilnikom o  snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača, Ugovorom o potpunom snabdijevanju kojeg zaklјučuju snabdjevač i kupac, kao i drugim  podzakonskim aktima koji uređuju ovu  oblast.

  Snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom u Republici Srpskoj može da obavlјa elektroenergetski subjekt koji ima odgovarajuću dozvolu za obavlјanje djelatnosti izdatu od Regulatorne komisije u skladu sa zakonom, kao i snabdjevač koji ima odgovarajuću dozvolu izdatu od drugih regulatornih komisija u BiH.

  Odlukom  Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-233/21. od 04.02.2021. godine i Rješenjem regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske broj: 01-94-9/21/R-173-144 od 23.03.2021. godine, snabdijevanje električne energije za sve kupce od 01.04.2021. godine obavlјa „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje – Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj .

  „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje je javni snabdjevač na području Repubike Srpske jer zadovolјava tehničke, organizacione i materijalno finansijske mogućnosti za obavlјanje te djelatnosti.

 2. 2
  Šta je potpuno snabdijevanje električnom energijom?

  „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje – Direkcija za javno snabdijevanje obezbjeđuje javnu uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama. Ugovor o snabdijevanju između javnog snabdjevača i krajnjeg kupca  je ugovor o potpunom snabdijevanju.

  Potpuno snabdijevanje je prodaja električne energije kod koje količina električne energije za obračunski period nije određenja ugovorom o prodaji, već se količina električne energije određuje na osnovu ostvarene potrošnje na mjestu primopredaje.

 3. 3
  Šta je energetski zaštićeni kupac?

  Energetski zaštićen kupac je socijalno ugroženi krajnji kupac iz kategorije domaćinstva, kome je ovaj status priznat na osnovu stanja socijalne potrebe. Vlada Republike Srpske će na prijedlog Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite donijeti Uredbu o uslovima, postupku i kriterijumima za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave za oblast socijalne zaštite će  donijeti akt kojim će se utvrditi status energetski zaštićenog kupca.

  Energetski zaštićeni kupac se snabdijeva električnom energijom isklјučivo kod javnog snabdijevača.

 4. 4
  Kako je organizovana Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom?

  Direkcija za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj organizovana je na sledeći način:

  1. Direktor direkcije za javno snabdijevanje – neposredno odgovoran izvršnom direktoru za uspostavlјanje javnog snabdjevanja,
  2. Služba za tarifiranje , razvoj, planiranje i kontrolu sa sjedištem u Trebinju
  3. Služba za obračun i naplatu sa sjedištem u Doboju
  4. Služba za odnose sa kupcima sa sjedištem u Bijelјini

 5. 5
  Kako se mogu obratiti Direkciji za javno snabdijevanje električnom energijom?

  Direkciji za Javno snabdijevanje električnom energijom možete se obraditi na više načina i to:

  1. Putem besplatnog broja našeg Call centra – 0800 50 120;
  2. Putem kontakt forme, a izričito, odabirom polјa Vrsta poruke: Javno Snabdijevanje;
  3. Putem elektronske pošte callcentarjs[@]ers.ba;
  4. Putem najbližih šaltera javnog snabdijevanja koji se nalaze pri uslužnim centrima a čiji spisak i adrese se nalaze na ovoj stranici u sekciji “Šalteri javnog snabdijevanja”.

Računi kod komercijalnih banaka

NLB BANKA

Broj:562-008-81639731-90

NOVA BANKA

Broj:555-100-00518398-72

UNICREDIT BANKA

Broj:551-790-22224231-37

SBERBANK BANKA

Broj:567-241-10000022-54

KOMERCIJALNA BANKA

Broj:571-080-00001235-10

INTESA SANPAOLO BANKA

Broj:154-921-20143171-27