Блог објава

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга одржавања софтвера за обрачун дебаланса

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-одржавања-софтвера-за-обрачун-дебаланса.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лиценци и произвођачке подршке за Check Point

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-лиценци-и-произвођачке-подршке-за-Check-Point-1.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Елабората процјене стања са приједлогом радова

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-израде-Елабората-процјене-стања-са-приједлогом-радова.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга надоградње софтверске платформе за подршку снабдијевања

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-надоградње-софтверске-платформе-за-подршку-снабдијевања.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга микробиолошких и хемијских анализа

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-микробиолошких-и-хемијских-анализа.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лиценци и подршке система за надзор и управљање мрежном и серверском инфраструктуром

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-лиценци-и-подршке-система-за-надзор-и-управљање-мрежном-и-серверском-инфраструктуром.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о поништењу поступка набавке стручног усавршавања запослених на раду у софтверу pss sincal

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-поништењу-поступка-набавке-стручног-усавршавања-запослених-на-раду-у-софтверу-pss-sincal.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услугу редовног одржавања трафостанице

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/08/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-услугу-редовног-одржавања-трафостанице.pdf