Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга унапређења и техничке подршке ИТ инфраструктуре 117

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга сертификационе провјере интегрисаног система менаџмента 118

20200331 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga sertifikacione provjere integrisanog sistema menadžmenta 118

in Novosti

Saopštenje za kupce električne energije

Poštovani kupci, korisnici usluga preduzeća u sistemu MH ERS-a, U vremenu smo u kojem je pandemija bolesti COVID 19 učinila da se potpuno promijene uslovi života za sve nas. Teška su nas vremena uvijek zbližavala. Elektroprivreda Republike Srpske kontinuirano pokazuje i dokazuje visok stepen socijalne osjetljivosti, posebno kroz cjenovnu politiku u skladu sa kojom naši […]

in Новости

Саопштење за купце електричне енергије

Поштовани купци, корисници услуга предузећа у систему МХ ЕРС-а, У времену смо у којем је пандемија болести COVID 19 учинила да се потпуно промијене услови живота за све нас. Тешка су нас времена увијек зближавала. “Електропривреда Републике Српске”  континуирано показује и доказује висок степен социјалне осјетљивости, посебно кроз цјеновну политику у складу са којом наши купци […]