Блог објава

in Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку намјенског софрвера – платформе за надзор и управљање мрежном и рачунарском инфраструктуром

20180131 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namjenskor sofrvera – platforme za nadzor i upravlјanje mrežnom i računarskom infrastrukturom