All posts by: Владан Шегрт

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку Студије десетогодишњег развоја електродидтрибутивног система

Одлука о избору најповољнијег понуђача у пступку јавне набавке Студије десетогодишњег развоја ел.диструбутивног система

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и уградњу резервних дијелова за путничка возила “W”

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ррезервних дијелова за моторна возила W -2

in Јавне набавке, Одлуке

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде урбанистичко техничких услова за изградњу пословне зграде у Лакташима

Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде урбанистичко техничких услова за изградњу пословне зграде у Лакташима

in Јавне набавке, Одлуке

Oдлука о избору најповољнијег понуђача набавке услуге израде Главног пројекта за изградњу послове зграде у Лакташима

Oдлука о избору најповољнијег понуђача набавке услуге израде Главног пројекта за изградњу послове зграде у Лакташима