All posts by: Владан Шегрт

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга израде елебората утицаја на животну средину

Oдлука о избору најповољнијег понуђача израде елабората утица на животну средину за пројекте изградње ФНЕ