All posts by: Комерцијала ЕРС

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде елабората статичко – конструктивног стања пословне зграде 439

20221206 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade elaborata statičko – konstruktivnog stanja poslovne zgrade 439