Daily Archives: 4. јуна 2024.

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дијелова кухињске напе и замјене и чишћења

https://ers.ba/wp-content/uploads/2024/06/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-дијелова-кухињске-напе-и-замјене-и-чишћења.pdf