Daily Archives: 20. октобра 2023.

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде елабората енергетске ефикасности

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-израде-елабората-енергетске-ефикасности.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору највовољнијег понуђача за набавку услуга израде пројекта околног уређења Каловита брда

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-највовољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-израде-пројекта-околног-уређења-Каловита-брда.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде главног пројекта за извођење радова Каловита брда

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-израде-главног-пројекта-за-извођење-радова-Каловита-брда.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга унапређења и техничке подршке ИТ инфраструктуре

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-унапређења-и-техничке-подршке-ИТ-инфраструктуре.pdf

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга периодичног прегледа и испитивања средстава за рад

https://ers.ba/wp-content/uploads/2023/10/Одлука-о-избору-најповољнијег-понуђача-за-набавку-услуга-периодичног-прегледа-и-испитивања-средстава-за-рад.pdf