Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге закупа просторија за потребе Дирекције за тржишно снабдијевање