20221031 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga za pripremu za ekološku dozvolu solarne elektrane Ljubinje 3 417