Monthly Archives: мај 2021

in Јавне набавке, Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга извјештавања и медијског представљања и непосредног маркетинга 151 152

20210512 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izvještavanja i medijskog predstavlјanja i neposrednog marketinga 151 152