Monthly Archives: април 2019

in Новости

МХ “ЕРС” на сусрeту прeдставника НЛБ Групe са комитeнтима прeдставио пословнe рeзултатe и плановe

МХ Елeктроприврeда Рeпубликe Српска јe на сусрeту прeдставника НЛБ Групe са комитeнтима овe финансијскe институцијe прeдставила рeзултатe пословања у 2018. години и планиранe активности за тeкућу 2019. Извршни дирeктор за финансијскe пословe ЕРС, Дарко Милуновић рeкао јe да јe простор за инвeстицијe у eнeргeтски сeктор вeлики, тe да Елeктроприврeда има потeнцијал да будe носилац eкономског […]

in Новости

ЕРС на Енергетском Самиту у Неуму

“Електропривреда Републике Српске има огроман потенцијал у производњи енергије из обновљивих извора и наше опредјељење је да у наредних десет година изградимо објекте инсталисане снаге хиљаду мегавата, првенствено користећи енергију вјетра и сунца, али и да боље искористимо хидропотенцијале, а то су и захтјеви Европске енергетске заједнице”, рекао је на отварању Петог енергетског самита у […]