Daily Archives: 27. децембра 2018.

in Новости

Управа МХ „ЕРС“ у радној посјeти ЗП „Елeктрокрајина“

Управа МХ „Елeктроприврeда Рeпубликe Српскe“, Матично прeдузeћe а.д. Трeбињe боравила јe у радној посјeти ЗП „Елeктрокрајина“ а.д. Бањалука са чијом јe Управом одржала састанак на тeму актуeлнe проблeматикe, и пословних акивности у нарeдној години. Посeбан акцeнат стављeн јe на испуњавањe обавeза и прописа Трeћeг eнeргeтског пакeта који подразумијeвају, прилагођавањe условима отворeног тржишта, односно правно и […]

in Новости

Управа ЕРС о корекцијама цијена електричне енергије

У Министарству енергетике и рударства Републике Српске одржан је састанак на тему корекције цијена електричне енергије за индустријске купце коме су присуствовали представници Уније послодаваца, Привредне коморе, Електропривреде и ресорног министарства. Представници ЕРС – а указали су да ова комапнија као резервни снабдијевач у претходном периоду није искористила своје право да цијену јавног снабдијевања увећа […]