Monthly Archives: децембар 2017

in Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга емитовања и оглашавања

20171220 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga emitovanja i oglašavanja 4 20171220 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga emitovanja i oglašavanja 1 20171220 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga emitovanja i oglašavanja 2 20171220 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga emitovanja i oglašavanja 3