Daily Archives: 9. јуна 2017.

in Јавне набавке

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања новонабављеног возила

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja novonabavljenog vozilaОдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања новонабављеног возила