Elektroprivreda Republike Srpske
Podsticaj proizvodnje iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Propisi i obrasci Evidencije Pravilnik o priključenju Obračun debalansa OSP-a


 
 

PROPISI I OBRASCI

Dokumenti kojima se uređuje proizvodnja iz obnovljivih izvora električne energije:

I DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Sl. glasnik RS br: 39/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Sl. glasnik RS br:108/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Sl.glasnik br: 79/15)

 

II DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Akcioni plan Republike Srpske za korišćenje obnovljivih izvora energije (Banja Luka, maj 2014.godine)

Izmjena Akcionog plana RS za korišćenje obnovljivih izvora energije (BL, decembar 2015)

 

III DOKUMENTI KOJE JE DONIJELA REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE

Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Sl. glasnik RS broj:114/13)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Sl. glasnik RS br: 88/14)

Prilozi Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji:

 1. Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj – obnovljivi izvori električne energije – (obrazac 03.03.OIE)
 2. Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj – efikasna kogeneracija – (obrazac 03.03.EK)
 3. Zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj (obrazac 03.04.OIE i EK)

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Sl. Glasnik broj 39/17 od 21.04.2017. godine)

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

 

IV DOKUMENTI KOJIMA SE UREĐUJE OPERATIVNO PROVOĐENjE SISTEMA PODSTICANjA PROIZVODNjE IZ OBNOVLjIVIH IZVORA I EFIKASNE KOGENERACIJE

Pravila rada za provođenje sistema podsticanja (Odluka Uprave MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje od 17.01.2012.godine)

Obrasci zahtjeva koji se podnose OSP u postupku ostvarenja prava na podsticaj:

 1. Zahtjev za izdavanje potvrde za kapacitet (obrazac OB 01.01.)
 2. Zahtjev za izdavanje potvrde za energiju (obrazac OB 01.02.)
 3. Zahtjev za zaključenje predugovora o podsticaju (obrazac OB 01.03.A)
 4. Zahtjev za zaključenje ugovora o podsticaju (obrazac OB 01.03.B)

Obrasci potvrda koje izdaje OSP:

 1. Potvrda za kapacitet (obrazac OB 02.01.)
 2. Potvrda za energiju (obrazac OB 02.02.)

Obrasci tipskih ugovora o ostvarivanju prava na podsticaj prema vrsti odobrenog podsticaja, između OSP i proizvođača:

Pravo na obavezan otkup električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji:

 1. Ugovor o obaveznom otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni za proizvodnju iz obnovljivih izvora ( obrazac OB 03.01.)
 2. Ugovor o obaveznom otkupu električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni iz efikasnih kogenerativnih postrojenja (obrazac OB 03.02.)
 3. Ugovor o obaveznom otkupu električne energije iz starih postrojenja u eksploataciji (obrazac OB 03.03.)

Pravo na premiju za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji:

 1. Ugovor o isplati premije za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora (obrazac OB 03.04.)
 2. Ugovor o isplati premije za električnu energiju proizvedenu iz efikasnog kogenerativnog postrojenja (obrazac OB 03.05.)

Preliminarno pravo na podsticaj:

 1. Predugovor o preliminarnom pravu na podsticaj (obrazac OB 03.06.)

Obrasci tipskih ugovora između Operatora sistema podsticanja i Snabdjevača:

 1. Ugovor o naknadi za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju (obrazac OB 04.01.)
 2. Ugovor o isplati premije za električnu energiju proizvedenu iz efikasnih kogenerativnih postrojenja (obrazac OB 04.02.)

 


 
 

IV REGISTAR EVIDENCIJA OPERATORA SISTEMA PODSTICANjA

Evidencije o količinama električne energije i kapacitetima u sistemu podsticanja

 1. Evidencija o količinama električne energije u sistemu podsticanja – Obnovljivi izvori (obrazac OB 05.01)
 2. Evidencija o količinama električne energijeu sistemu podsticanja – Efikasna kogeneracija (obrazac OB 05.02)
 3. Evidencija o kapacitetima u sistemu podsticanja – Obnovljivi izvori (obrazac OB 05.03)
 4. Evidencija o kapacitetima u sistemu podsticanja – Efikasna kogeneracija (obrazac OB 05.04)

Evidencija izdatih potvrda za energiju i kapacitet

 1. Evidencija izdatih potvrda za kapacitet – Obnovljivi izvori (obrazac OB 06.01)
 2. Evidencija izdatih potvrda za kapacitet – Efikasna kogeneracija (obrazac OB 06.02)
 3. Evidencija izdatih potvrda za energiju – Obnovljivi izvori (obrazac OB 06.03)
 4. Evidencija izdatih potvrda za energiju – Efikasna kogeneracije (obrazac OB 06.04)

Evidencija korisnika prava na podsticaj

 1. Evidencija korisnika prava na podsticaj (obrazac OB 07.01)
 2. Evidencija korisnika preliminarnog prava

 


 
 

PRAVILNIK O PRIKLjUČENjU

V PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIKLjUČENjE ELEKTRANA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNU MREŽU RS

Pravilnik o uslovima za prikljucenje elektrana na elektrodistributivnu mrežu Republike Srpske

Prilozi Pravilnika o uslovima za prikljucenje elektrana:

 1. Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za nove objekte za proizvodnju električne energije
 2. Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat za proizvodnju električne energije
 3. Zahtjev za izradu glavnog projeka priključka i zaključenje ugovora o priključ. elektrane na distrib. mrežu
 4. Zahtjev za prvo privremeno priključenje elektrane radi ispitivanja u stvarnim pogonskim uslovima
 5. Izvještaj o internom tehničkom pregledu priključka i mjernog mjesta
 6. Izvještaj o izvršenim funkcionalnim ispitivanjima
 7. Zahtjev za trajno priključenje elektrane na distributivnu mrežu
 8. Deklaracija o priključku elektrane

Obrasci Ugovora:

 1. Ugovor o priključenju elektrana na distributivnu mrežu
 2. Ugovor o otkupu električne energije proizvedene u probnom radu
 3. Ugovor o pristupu elektrane na distributivnu mrežu

 


 
 

OBRAČUN DEBALANSA OSP-a

Uputstvo za obračun debalansa proizvođača u sistemu obaveznog otkupa