Elektroprivreda Republike Srpske
Neistinite i tendenciozne informacije o obrazovanju direktora ERS
02.09.2018.

Oštro demantujemo informaciju objavljenu u saopštenju Unije studenata Republike Srpske (US RS), koju je prenio portal BN televizije, a tiče se obrazovanja generalnog direktora MH “Elektroprivreda Republike Srpske”, Matično preduzeće ad Trebinje, dr Radmile Čičković jer je netačna, neprovjerena i tendenciozna.

U tekstu pod nazivom “Objavljen spisak sumnjivih diploma” Unija se poziva na anonimne izvore, čije navode nije ni pokušala da provjeri. Govori se o osobama koje su navodno “preko noći” završile neki od privatnih fakulteta, kao i profesorima koji su vlasnici ili rade istovremeno na državnim i privatnim fakultetima.

Sramno je da je na čelu tog spiska dr Radmila Čičković, direktor ERS–a koja je završila državni fakultet u prijeratnom periodu, u redovnom roku i bila jedan od najboljih studenata Fakulteta za vanjsku trgovinu, čiju je diplomu sa zvanjem diplomirani ekonomista stekla 1987. godine u Dubrovniku.

Nakon toga, upisala je i postdiplomske studije „Poslovne finansije i bankarstvo“ na, takođe javnom (državnom) Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, čime je stekla naučni stepen magistra ekonomskih nauka.

Naučni stepen doktora nauka na istom fakultetu (Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu) stekla je 2009. godine, odbranom doktorske disertacije na temu „Adekvatnost bankarskog kapitala i metodi procjene izloženosti riziku banaka u BiH“.

Diplome generalnog direktora stoje svima na provjeri, a zbog neistinitog i tendencioznog informisanja Unije studenata bićemo prinuđeni da štetu nadoknađujemo sudskim putem.