Elektroprivreda Republike Srpske
Odluka o poništavanju postupka javne nabavke špediterskih usluga za trgovanje el.energijom na berzi
25.09.2017.

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke špediterskih usluga za trgovanje el.energijom na berzi