Elektroprivreda Republike Srpske
Obavještenje o nabavci usluga optimizacija i poboljšanje profitabilnosti MH ERS i prilagođavanje poslovanja novoj organizaciji usklađenoj sa Trećim energetskim paketom
25.08.2017.

Obavještenje o nabavci usluga optimizacija i poboljšanje profitabilnosti MH ERS i prilagođavanje poslovanja novoj organizaciji usklađenoj sa Trećim energetskim paketom