Elektroprivreda Republike Srpske
Javni oglas za prikupljanje ponuda za prodaju električne energije u periodu od 14.12. – 31.12.2017. godine
07.12.2017.

Javni poziv za prodaju električne energije za decembar 2017

Tenderska dokumentacija za prodaju električne energije decembar 2017

Korekcija 1 Datum 08.12.2017. – Vrijeme 16:12

Korekcija stranice 26 tenderskog dokumenta Broj: 1.1/01-1940-3/17 od 07.12.2017. godine zbog  omaške tehničke prirode a koja se odnosi na broj tendera na obrascu ponude.

Na obrascu ponude na stranici 26 – korekcija broja tendera glasi „1.1/01-1940-3/17″ umjesto „1.1/01-834-3/17“

Public Invitation December 2017

Tender Documents December 2017

Correction 1 Date: 08.december, 2017. – Time 16:20

Correction of page 26 of the tender document number 1.1/01-1940-3/17 of 7 December 2017 due to the technical omission which relates to the number of tender of the bid form.

The bid form on page 26 – the correction of number of tender shall read “1.1/01-1940-3/17” instead of “1.1/01-834-3/17”