Elektroprivreda Republike Srpske
Javni oglas za prikupljanje ponuda za prodaju električne energije u periodu od 01.02. – 28.02.2018. godine
19.01.2018.

Public Invitation February 2018Bidding Documents February 2018Javni poziv za prodaju elektricne energije-01.02. – 28.02.2018. Tenderski dokument 01.02.-28.02.2018.