Elektroprivreda Republike Srpske
Javni oglas za prikupljanje ponuda za prodaju električne energije u periodu od 01.01. – 31.03.2018. godine
07.12.2017.

Javni poziv za prodaju električne energije 01.01.-31.03.2018

Tenderski dokument 01.01.-31.03.2018

Public Invitation January – March 2018

Bidding Documents – January-March 2018