• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Развој
Развој

Република Српска са својом територијом од 25.000 км2 располаже значајним природним ресурсима од чијег ће искориштења у будућности зависити и општи друштвено економски напредак читаве земље.

Од посебног је интереса за развој електроенергетике, као основне природне гране, питање расположивих количина воде и угља. Простор Републике Српске је ралативно богат и водом и угљем. Главни водотоци овог подручја су притоке Саве и мањим дијелом, водотоци слива Јадранског мора.

Анализа распложивих резерви угља које су доказане у оквиру угљевичког, станарског, гатачког и миљевачког углејног базена, указују на добру перспективу електроенергетског система. Само истражене резерве угља у набројаним угљеним базенима износе преко 1.000.000.000 тона.

Са водом, као обновљивим природним ресурсом, ситуација је још боља. На појединим слививима наших ријека (ријека Требишњица и горњи дио слива Дрине) просјечне вишегодишње падавине износе знатно преко 2.500 мм. Непосредно уз слив ријеке Требишњице налази се мјесто са европским максимумом падавина, које на основу истраживања последњих година износи 4.900 мм. Обиље воде и потреба за коришћењем и заштитом од ње, утицали су на то, да на овом простору постоји значајно искуство у изградњи великих хидротехничких објеката и постројења. Слична ситуација је и са другим ријечним сливовима у Републици Српској а то најбоље илуструје податак да запремина воде у три до сада изграђене акумулације износи око 1500 хм3.