Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home Development
Development

Republika Srpska sa svojom teritorijom od 25.000 km2 raspolaže značajnim prirodnim resursima od čijeg će iskorištenja u budućnosti zavisiti i opšti društveno ekonomski napredak čitave zemlje.

Od posebnog je interesa za razvoj elektroenergetike, kao osnovne prirodne grane, pitanje raspoloživih količina vode i uglja. Prostor Republike Srpske je ralativno bogat i vodom i ugljem. Glavni vodotoci ovog područja su pritoke Save i manjim dijelom, vodotoci sliva Jadranskog mora.

Analiza rasploživih rezervi uglja koje su dokazane u okviru ugljevičkog, stanarskog, gatačkog i miljevačkog uglejnog bazena, ukazuju na dobru perspektivu elektroenergetskog sistema. Samo istražene rezerve uglja u nabrojanim ugljenim bazenima iznose preko 1.000.000.000 tona.

Sa vodom, kao obnovljivim prirodnim resursom, situacija je još bolja. Na pojedinim slivivima naših rijeka (rijeka Trebišnjica i gornji dio sliva Drine) prosječne višegodišnje padavine iznose znatno preko 2.500 mm. Neposredno uz sliv rijeke Trebišnjice nalazi se mjesto sa evropskim maksimumom padavina, koje na osnovu istraživanja poslednjih godina iznosi 4.900 mm. Obilje vode i potreba za korišćenjem i zaštitom od nje, uticali su na to, da na ovom prostoru postoji značajno iskustvo u izgradnji velikih hidrotehničkih objekata i postrojenja. Slična situacija je i sa drugim riječnim slivovima u Republici Srpskoj a to najbolje ilustruje podatak da zapremina vode u tri do sada izgrađene akumulacije iznosi oko 1500 hm3.