• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Развој Екологија
Екологија

Електропривреда Републике Српске подржава концепт одрживог развоја кроз пословну политику уткану у својим краткорочним и дугорочним плановима развоја.

На тај начин настоји се достићи стратешки циљ тј. углед узорног предузећа у области производње електричне енергије у потпуној сагласности са смјерницама одрживог развоја.

Да би стигла до таквог циља, Електропривреда Републике Српске подузима радикалне мјере као што су: увођење системског управљања заштитом животне средине, контрола утицаја производних објеката на животну средину уз примјену савремених, превентивних и корективних мјера за отклањање негативних утицаја. Осим тога, велика средства улажу се у пројекте за искоришћавање енергије из обновљивих извора (130 МХЕ снаге од 0,5-10 МW, еолска енергија – фарме вјетрогенератора снаге до 3 МW као и соларна енергија).

Проводи се потпуна примјена републичких Закона, међународних уговора, прописа, стандарда и директива, као и савремених технологија у области производње електричне енергије.

Врши се интензивна едукација, да би се повећала свијест запослених, у циљу ажурнијег провођења политике заштите животне средине, како би укупна дјелатност Електропривреде Републике Српске била доведена до највећег нивоа.