• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Профил Историјат
Историјат Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
четвртак, 26 фебруар 2009 15:01

Електропривреда Републике Српске (ЕРС) основана је као Јавно предузеће 2. јуна 1992. године одлуком Народне скупштине Републике Српске.

Електропривреда Републике Српске је предузеће са високим учешћем државног капитала, и било је потребно да се организационо модернизује и уреди на начин како су овом домену уређена предузећа развијених земаља тржишне привреде, тј. да се обезбиједи да предузеће повећа своју ефикасност и конкурентност у пословању, а тиме и рејтинг на тржишту капитала.

Влада Републике Српске је сходно одлуци број 02/И-020-60/06 од 30.12.2005. године, у складу са Законом о предузећима и Законом о јавним предузећима, организовала Електропривреду Републике Српске као Мјешовити Холдинг "Електропривреда" Републике Српске акционарско друштво Требиње.

МХ Електропривреду РС чине 11 зависних предузећа и матично предузеће које перманентно контролише, односно прати и оцјењује успјешност пословања свих зависних предузећа. МХ ЕРС у свом саставу има пет предузећа која се баве производњом електричне енергије. МХ ЕРС у свом саставу има и пет предузећа за дистрибуцију електричне енергије. Такође, у саставу МХ ЕРС је и ЗП Истраживачко развојни центар електроенергетике ИРЦЕ а.д. који се бави истраживањем, испитивањем и развојем електроенергетске опреме.

Структура капитала код Зависних предузећа МХ ЕРС је: 65% учешће Матичног предузећа, 20% ваучери, 10% ПИО и 5% реституција. Структура капитала код ИРЦЕ је: 14% државни капитал, 51% учешће Матичног предузећа, 20% ваучери, 10% ПИО и 5% реституција. Структура капитала код Матичног предузећа МХ ЕРС је 100% власништво државе.

МХ Електропривреда РС се бави дјелатношћу производње електричне енергије и експлоатацијом сировина које су потребне у производњи електричне енергије, дистрибуцијом и продајом електричне енергије, управљањем електроенергетским системом Републике Српске, руковођењем пројектима и имплементацијом пројеката у енергетском сектору у Републици Српској итд.

Електрична енергија се производи из хидро и термо (угаљ) извора. Укупна инсталисана снага производних објеката у ЕРС износи 1348 МW. Просјечна годишња производња електричне енергије из постојећих производних објеката износи око 5000 ГWх. Хидроелектране и термоелектране остварују приближно једнаку годишњу производњу електричне енергије.

Производња електричне енергије у периоду (1996.-2007.године), односно у протеклих једанаест година, била је у интервалу од 3956 ГWх колика је била 1996. године до, 5413 ГWх колика је била 2006. године.

Површина Републике Српске износи 25 053 км2 и у Републици Српској живи преко 1,5 милиона становника. Потрошња електричне енергије у Републици Српској, у протеклом периоду, била је у интервалу од 2392 ГWх колика је била 1996. године до, 3275 ГWх колика је била 2005. године.

МХ Електропривреда Републике Српске је значајан извозник електричне енергије на регионалном тржишту, тако да је извоз електричне енергије у протеклом периоду, био у интервалу од 1008 ГWх колико је било 2002. године до 1972 ГWх колико је било 2006. године.

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:43