• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
ЗП РиТЕ Гацко а.д. Гацко Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
четвртак, 26 фебруар 2009 14:52

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Први радови на експлоатацији угља на подручју гатачког угљеног басена започети су 1954.г. на изданцима главног угљеног слоја. Дугогодишњи геолошки истражни радови указали су на чињеницу да Гатачко поље представља велики угљени басен, са резервама угља високог квалитета које је економично експлоатисати.

У складу са урађеном инвестиционо-техничком документацијом, 1977.г. започета је изградња енергетског комплекса Р и ТЕ Гацко.1982. године, на простору Западног експлоатационог поља пуштен је у рад рудник лигнита "Грачаница" са годишњим капацитетом 1.800.000 т угља и 3.200.000 м3 откривке. ПК "Грачаница" ограничен је регулисаним коритима ријеке Грачанице са истока, Мушнице са југа и Гојковића потока са запада.

Термоелектрана Гацко је блоковског типа инсталисане снаге 300 МW и као гориво користи лигнит из ПК "Грачаница". Укључена је у електроенергетски систем Босне и Херцеговине преко изграђене ТС Гацко 380/110/35 кВ. Резервно напајање електричном енергијом обезбјеђено је преко далековода 110 кВ Термоелектрана - ТС Билећа.

Технички показатељи Р и ТЕ Гацко:

Бр. агр.

Ном. снага Снага нa прагу
Мин. на прагу
Прос. год. произ. ГоривоСпец. потрош. топлоте
Спец. потрош. горива
Калор. моћ горива
Нап. мреже

(MW)(MW)(MW)(GWh)-
(kJ/kWh)
(kg/kWh) (kJ/kg) (kV)
1 300 276 180 1500 Лигнит 11 570 1,39 8 300
400

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Од почетка рада на ПК "Грачаница" је примјењена технологија рада којом су постигнути задовољавајући резултати на производњи откривке и угља.

У Руднику се произведе годишње просјечно око 1.700.000 тона угља и 3.500.000 м3 чврсте масе откривке. У склопу изградње првог блока Термоелектране Гацко И, изграђен је и дио инфраструктурних објеката који ће служити за другу фазу изградње Термоелектране "Гацко ИИ".

Резерве угља у Гатачком угљеном басену имају велики значај у енергетским билансима Републике Српске. Са потврђеним билансним резервама од 338 мил.тона и ванбилансним резервама од 66 мил. тона, може се закључити да је Гатачки угљени басен представљао, а то ће бити и у будућности, стабилан извор енергије за дужи низ година, како у производњи електричне енергије, тако и за потребе других сектора потрошње. Предуслов за овакав третман угља су напори да се селективним откопавањем, хомогенизацијом, припремом и оплемењивањем побољша квалитет и прошири подручје примјене угља.

Стални пораст потреба и потрошње електричне енергије изискује рационално располагање постојећим енергетским ресурсом.

С обзиром да све остале производне и услужне дјелатности у општини Гацко имају миноран значај, економски статус становништва и локалне заједнице у директној су зависности од успјешности рада и економске позиције Рудника и Термоелектране.

 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ

Планиране инвестиције у наредном периоду односе се на неопходну модернизацију постројења и опреме Рудника и Термоелектране. То прије свега подразумјева: набавку нове рударске механизације, проширење депоније пепела, рјешавање хидрауличког транспорта пепела и др.

На подручју Гатачког поља од насељених мјеста налази се само град Гацко са око 10 000 становника, а како нема значајнијих индустријских објеката осим Рудника и Термоелектране Гацко, намеће се логика о неопходности нових истраживања и улагања у развој овог рударског басена.

На основу потврђених резерви лигнита планирана је даља изградња термоенергетских блокова у Гацку. То се прије свега односи на Р и ТЕ "Гацко II", чиме би енергетски потенцијал Гатачког басена био заокружен на произвођача термоенергије снаге 2 x 300 МW.

У вези са планираном изградњом ТЕ "Гацко II" изведени су обимни истражни радови и урађена је и ревидована опсежна студија избора локације друге фазе рудника Гацко као и Технички пројекат ТЕ "Гацко II".

Један од највећих замајаца економског и привредног развоја регије, Р и ТЕ Гацко уједно имају и највећи утицај на животну средину овог дијела регије. Како се овај термоенергетски извор налази на самом врху сливног подручја ријеке Требишњице, праћење и санација негативних утицаја на околину је трајан процес о чему ће се сасвим сигурно водити рачуна и предузимати потребне активности.

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:43