• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Актуелности Чланци Планирана инвестициона улагања МХ ЕРС за 2009.год.
Планирана инвестициона улагања МХ ЕРС за 2009.год. Штампа Eл. пошта
Написао Direkcija za investicije   
понедељак, 19 октобар 2009 11:32
План инвестиција за 2009. годину заснован је и усклађен са расположивим финансијским средствима, уз максимално селективан приступ у утврђивању приоритета који су у функцији остварења електроенергетског биланса, оптималног рада електро-енергетског система у циљу сигурног и квалитетног снабдијевања свих потрошача електричном енергијом, реализације планова њеног извоза и даљег развоја МХ Електропривреде РС.

Укупно планирана инвестициона улагања за 2009. год. износе 222,8 мил. КМ, од којих 69,35% се финансира из властитих средстава, 29,66% из ино кредита док се 1,00% финансира из донација и учешћа других субјеката.

Инвестициона улагања МХ Електропривреде Републике Српске за 2009. год. у односу на подјелу предузећа по дјелатности је сљедећа:

 • на предузећа производње односи се 133,9 мил. КМ,
 • на електродистрибутивна предузећа 78,5 мил. КМ,
 • на Истраживачко развојни центар електроенергетике 0,11 мил. КМ,
 • на МХ ЕРС - Матично предузеће 10,2 мил. КМ.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА КОД ПРОИЗВОДНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Ова улагања у највећој мјери се односе на инвесиције: - за реконструкцију и модернизацију постојећих објеката око 60%, - за улагања у нове пројекте и израду техничке документације око 17%, - док је остали дио планиран за инвестиционо одржавање и остале специфичне инвестиције

Најзначајнија инвестициона улагања код производних предузећа односе се на :

 1. Рекострукција и модернизација постојећих објеката:
  • Реконструкција котла РиТЕ Угљевик,
  • Модернизација 14,4 кВ и 35 кВ постројења ХЕТ 1,
  • Реконструкција и модернизација ХЕТ 1,
  • Израда алармног система низводно од Гранчарева до Требиња,
  • Истраживање и санација процједних вода испод тијела бране ХЕ Вишеград,
  • Замјена система побуде Г1 и Г2 у ХЕ Бочац,
  • Замјена 0,4 кВ постројења код РиТЕ Гацко.
 2. Улагања у нове пројекте и израду техничке документације:
  • Радови на бетонској облози тунела Фатничко поље- Акумулација Билећа, друга фаза,
  • Израда техничке документације за вишенамјенско коришћење вода Горњих хоризоната,
  • Хидроинформациони систем Горња Дрина,
  • Изградња допунског бочног прелива са тунелом,
  • Истражни радови и израда студије оправданости за изградњу нових хидроелектрана на сливном подручју ријеке Врбас,
  • Израда пројектне документације за развој новог копа РиТЕ Гацко,
  • Одсумпоравање димних гасова код РиТЕ Угљевик.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА КОД ДИСТРИБУТИВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Инвестициона улагања код дистрибутивних предузећа се усмјеравају са циљем да се повећа поузданост и квалитет напајања потрошача електричном енергијом, односно да се улагањима у електродистрибутивне мреже и објекте смање губитци електричне енергије. Инвестициона улагања употријебиће се за санацију постојећих и изградњу нових објеката, око 70% планираних улагања, а преостали дио за набавку механизације и реализацију осталих специфичних инвестиција.

Планирана је реконструкција 1.527 км постојеће нисконапонске и средњенапонске мреже, док је планирана изградња око 520 км нове нисконапонске и средњенапонске мреже.

Укупно планирана инвестициона улагања за изградњу и санацију трафостаница, нисконапонске и средњенапонске мреже износе 42,6 милиона КМ, од којих се 17,8 мил. КМ односи на нисконапонску мрежу, 12,6 мил. КМ на средњенапонску мрежу, док се на трафостанице односи 12,2 мил. КМ. МХЕРС.

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 18:01