Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home Actualities Reviews Planirana investiciona ulaganja MH ERS za 2009.god.
Planirana investiciona ulaganja MH ERS za 2009.god. Print E-mail
Written by Direkcija za investicije   
Monday, 19 October 2009 11:32
There are no translations available.

Plan investicija za 2009. godinu zasnovan je i usklađen sa raspoloživim finansijskim sredstvima, uz maksimalno selektivan pristup u utvrđivanju prioriteta koji su u funkciji ostvarenja elektroenergetskog bilansa, optimalnog rada elektro-energetskog sistema u cilju sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja svih potrošača električnom energijom, realizacije planova njenog izvoza i daljeg razvoja MH Elektroprivrede RS.

Ukupno planirana investiciona ulaganja za 2009. god. iznose 222,8 mil. KM, od kojih 69,35% se finansira iz vlastitih sredstava, 29,66% iz ino kredita dok se 1,00% finansira iz donacija i učešća drugih subjekata.

Investiciona ulaganja MH Elektroprivrede Republike Srpske za 2009. god. u odnosu na podjelu preduzeća po djelatnosti je sljedeća:

 • na preduzeća proizvodnje odnosi se 133,9 mil. KM,
 • na elektrodistributivna preduzeća 78,5 mil. KM,
 • na Istraživačko razvojni centar elektroenergetike 0,11 mil. KM,
 • na MH ERS - Matično preduzeće 10,2 mil. KM. 

 

INVESTICIONA ULAGANJA KOD PROIZVODNIH PREDUZEĆA

Ova ulaganja  u najvećoj mjeri se odnose na invesicije: - za rekonstrukciju i modernizaciju postojećih objekata oko 60%, - za ulaganja u nove projekte i izradu tehničke dokumentacije oko 17%, - dok je ostali dio planiran za investiciono održavanje i ostale specifične investicije

Najznačajnija investiciona ulaganja kod proizvodnih preduzeća odnose se na :

1. Rekostrukcija i modernizacija postojećih objekata:
 • Rekonstrukcija kotla RiTE Ugljevik,
 • Modernizacija 14,4 kV i 35 kV postrojenja HET 1,
 • Rekonstrukcija i modernizacija HET 1,
 • Izrada alarmnog sistema nizvodno od Grančareva do Trebinja,
 • Istraživanje i sanacija procjednih voda ispod tijela brane HE Višegrad,
 • Zamjena sistema pobude G1 i G2 u HE Bočac,
 • Zamjena 0,4 kV postrojenja kod RiTE Gacko.

2. Ulaganja u nove projekte i izradu tehničke dokumentacije:

 • Radovi na betonskoj oblozi tunela Fatničko polje- Akumulacija Bileća, druga faza,
 • Izrada tehničke dokumentacije za višenamjensko korišćenje voda Gornjih horizonata,
 • Hidroinformacioni sistem Gornja Drina,
 • Izgradnja dopunskog bočnog preliva sa tunelom,
 • Istražni radovi i izrada studije opravdanosti za izgradnju novih hidroelektrana na slivnom području rijeke Vrbas,
 • Izrada projektne dokumentacije za razvoj novog kopa RiTE Gacko,
 • Odsumporavanje dimnih gasova kod RiTE Ugljevik.

 

INVESTICIONA ULAGANJA KOD DISTRIBUTIVNIH PREDUZEĆA

Investiciona ulaganja kod distributivnih preduzeća se usmjeravaju sa ciljem da se poveća pouzdanost i kvalitet napajanja potrošača električnom energijom, odnosno da se ulaganjima u elektrodistributivne mreže i objekte smanje gubitci električne energije. Investiciona ulaganja upotrijebiće se za sanaciju postojećih i izgradnju novih objekata, oko 70% planiranih ulaganja, a preostali dio za nabavku mehanizacije i realizaciju ostalih specifičnih investicija.

Planirana je rekonstrukcija 1.527 km postojeće niskonaponske i srednjenaponske mreže, dok je planirana izgradnja oko 520 km nove niskonaponske i srednjenaponske mreže.

Ukupno planirana investiciona ulaganja za izgradnju i sanaciju trafostanica, niskonaponske i srednjenaponske mreže iznose 42,6 miliona KM, od kojih se 17,8 mil. KM odnosi na niskonaponsku mrežu, 12,6 mil. KM na srednjenaponsku mrežu, dok se na trafostanice odnosi 12,2 mil. KM. MHERS.

Last Updated on Wednesday, 21 October 2009 18:01