Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

IRCE a.d. Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 March 2009 07:55
There are no translations available.

Istraživačko razvojni centar elektroenergetike (IRCE) osnovan je 1961. god. u sklopu nekada u svijetu poznatog proizvođača elektroenergetske opreme, ENERGOINVEST-a, kao samostalna naučna ustanova.

 

IRCE  DANAS

Današnji IRCE sačuvao je gotovo cjelokupan laboratorijski kompleks. Laboratorijski kompleks IRCE-a sastoji se od tri cjeline:

 • laboratorijski kompleks niskog napona,
 • laboratorijski kompleks visokog napona,
 • laboratorija za ispitivanje elektrotehničkih materijala.

Sve laboratorije IRCE-a imaju usklađen sistem kvaliteta sa zahtjevima standarda ISO IEC17025 - Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje, kao i serije ISO 9000.

Laboratorijski kompleks IRCE-a je u postupku akreditacije kod Instituta za akreditaciju BiH (BATA).

 

OSNOVNA DJELATNOST

 • tipska ispitivanja elektroenergetske opreme prema odgovarajućim IEC standardima,
 • ispitivanje karakteristika elektromagneta,
 • ispitivanje karakteristika bimetalnih, elektromehaničkih i drugih releja,
 • dijagnostička ispitivanja transformatorskih ulja i papira iz novih transformatora i transformatora u pogonu (fizikčko-hemijska ispitivanja i hromatografska analiza gasova),
 • ispitivanja fizikčko-hemijskih svojstava materijala koji se ugrađuju u električne aparate,
 • dijagnostička ispitivanja niskonaponskih i visokonaponskih elektroenergetskih vodova i kablova,
 • dijagnostika i monitoring elektroenergetske opreme i postrojenja na terenu,
 • dijagnostička ispitivanja energetskih i mjernih transformatora na terenu,
 • istraživanje i razvoj elektroenergetske opreme i postrojenja srednjeg i visokog napona,
 • izrada studija, projekata i stručnih analiza u oblasti elektroenergetike srednjeg i visokog napona,
 • sertifikacija proizvoda i postupaka u oblasti elektroenergetike,
 • poslovi konsaltinga i inspektorata prilikom definisanja i preuzimanja visokonaponske rasklopne opreme.

 

Organizacijom  IRCE-a unutar MH ERS označilo je početak jednog novog razdoblja u samostalnom istraživanju, ispitivanju i razvoju elektroenergetske opreme.

Last Updated on Wednesday, 21 October 2009 17:32