• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Профил Зависна предузећа Електрохерцеговина
ЗП Електрохерцеговина а.д. Требиње Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 02 март 2009 07:54

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Предузеће је основано 1949. године као Среско Електрично предузеће. У претходном периоду пословало је под различитим именима, да би захваљујући своме развоју и интеграционим процесима електродистрибутивне дјелатности израсло у данашње "Електро-Херцеговина", а.д.

Електро-Херцеговина је предузеће регионалног типа и своју дистрибутивну дјелатност обавља на подручју југоисточног дијела Републике Српске.

Поред дистрибуције електричне енергије као дјелатност предузећа треба споменути и: наплату електричне енергије, пројектовање, изградњу, реконструкцију и санацију електроенергетских објеката, надзор над извођењем истих и израду свих прикључака на мрежу.

Са сједиштем које се налази у Требињу, предузеће послује преко 5 радних јединица и једне пословнице: РЈ Електро-Требиње, РЈ Електро-Билећа, РЈ "Електро-Гацко, "Електро-Невесиње" "Електро-Љубиње" и Пословнице "Берковићи".

Број потрошача:

Напонски Ниво
110 kV 35 kV
10 kV
0,4 kV остала потрошња0,4 kV остала домаћинства УКУПНО
Тарифна група 11
1
1
2
3
6
7
1
2
27 159
Број потрошача
0 1 35 59 1319 835 9 9 17 775 7 117

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ОСНИВАЊА

Имајући у виду чињеницу да је ово електродистрибутивно предузеће једини испоручилац електричне енергије на подручју Источне Херцеговине, његова улога је заиста од велике важности.

Ефекти, а који су резултат реализованих инвестиција у претходном периоду су вишеструки: смањењење процента техничких губитака, повећање поузданости у испоруци ел. енергије потрошачима, повећање капацитета електродистрибутивних објеката и побољшање техничких перфоманси енергетских објеката.

Пораст броја потрошача у овом дистрибутивном подручју, задњих година износи просјечно око 3,30 %.

Бруто дистрибутивна потрошња у 2006. години износила је 173 ГWх, што чини око 5 % од укупне дистрибутивне потрошње у РС.

 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ

Најзначајније инвестиције у наредном периоду предвиђене су за започета неопходна улагања за изградњу и реконструкцију електро - енергетских објеката.

Електро-енергетски објекти предвиђени за нове инвестиције су ослабљена мјеста у садашњој дистрибутивној мрежи гдје се због повећања потрошње јављају падови напона који се морају довести у технички дозвољене границе.

Санација постојећих објеката је активност која се проводи према техничким прописима за ремонт, одржавање, санацију и реконструкцију електро-енергетских објеката.

У наредном периоду предвиђа се уградња мултифункцијских бројила за мјерење утрошка електричне енергије као и изградња новог диспечерског центра.

Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:32