Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home Profile Supsidiary Companies Electroherzegovina
ZP Elektrohercegovina a.d. Trebinje Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 March 2009 07:54
There are no translations available.

OSNOVNE INFORMACIJE

Preduzeće je osnovano 1949. godine  kao Sresko Električno preduzeće. U prethodnom periodu poslovalo je pod različitim imenima, da bi zahvaljujući svome razvoju i integracionim procesima elektrodistributivne djelatnosti izraslo u današnje "Elektro-Hercegovina", a.d.

Elektro-Hercegovina je preduzeće regionalnog tipa i svoju distributivnu djelatnost obavlja na području jugoistočnog dijela Republike Srpske.

Pored distribucije električne energije kao djelatnost preduzeća treba spomenuti i: naplatu električne energije, projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju elektroenergetskih objekata, nadzor nad izvođenjem istih i izradu svih priključaka na mrežu.

Sa sjedištem koje se nalazi u Trebinju, preduzeće posluje preko 5 radnih jedinica i jedne poslovnice: RJ Elektro-Trebinje, RJ Elektro-Bileća, RJ "Elektro-Gacko, "Elektro-Nevesinje" "Elektro-Ljubinje" i Poslovnice "Berkovići".

Broj potrošača:

Naponski nivo 
110 kV 35 kV
10 kV
 0,4 kV ostala potrošnja0,4 kV ostala domaćinstva  UKUPNO
Tarifna grupa
 11
1
1
2
3
6
7
1
2
 27 159
Broj potrošača 0 1 35 59 1319 835 9 9 17 775 7 117

 

OSTVARENI REZULTATI OD OSNIVANJA

Imajući u vidu činjenicu da je ovo elektrodistributivno preduzeće jedini isporučilac električne  energije  na području Istočne Hercegovine, njegova uloga  je zaista od velike važnosti.

Efekti, a koji su rezultat realizovanih investicija u prethodnom periodu  su višestruki: smanjenjenje procenta tehničkih gubitaka, povećanje pouzdanosti u isporuci el. energije potrošačima, povećanje kapaciteta elektrodistributivnih objekata i poboljšanje tehničkih perfomansi energetskih objekata.

Porast broja potrošača  u ovom distributivnom području, zadnjih godina iznosi prosječno oko 3,30 %.

Bruto distributivna potrošnja u 2006. godini iznosila je  173  GWh, što čini oko 5 % od ukupne distributivne potrošnje u RS.


RAZVOJNI PLANOVI

Najznačajnije investicije u narednom periodu predviđene su za započeta neophodna ulaganja za izgradnju i rekonstrukciju elektro - energetskih objekata.

Elektro-energetski objekti predviđeni za nove investicije su oslabljena mjesta u sadašnjoj distributivnoj mreži gdje se zbog povećanja potrošnje javljaju padovi napona koji se moraju dovesti u tehnički dozvoljene granice.

Sanacija  postojećih objekata je aktivnost koja se provodi prema tehničkim propisima za remont, održavanje, sanaciju i rekonstrukciju elektro-energetskih objekata.

U narednom periodu predviđa se ugradnja multifunkcijskih brojila za mjerenje utroška električne energije kao i  izgradnja novog dispečerskog centra.

Last Updated on Wednesday, 21 October 2009 17:32