• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Профил Зависна предузећа Електродистрибуција Пале
ЗП Електродистрибуција Пале а.д. Пале Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 02 март 2009 07:54

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ово електродистрибутивно предузеће је формирано 1992.г.

Основна дјелатност предузећа је дистрибуција електричне енергије на подручју сарајевско-романијске и дијела подрињске регије. Поред дистрибуције електричне енергије, као дјелатност предузећа треба споменути и производњу електричне енергије у хидроелектранама везаним за дистрибутивну мрежу (мале хидроелектране), затим пројектовање, изградњу, реконструкцију и санацију електроенергетских објеката, надзор над извођењем радова, израду свих прикључака на мрежу итд.

Предузеће са сједиштем на Палама организовано је на функционалном и регионалном принципу у 7 радних јединица, 5 пословница и 2 дистрибутивне хидроелектране.

Радне јединице и пословнице покривају 13 општина ове регије: РЈ Пале са пословницом Источни Стари Град, РЈ Источно Сарајево, РЈ Соколац, РЈ Рогатица са пословницом Устипрача, РЈ Вишеград са пословницом Рудо, РЈ Трново са пословницом Калиновик и РЈ Фоча са пословницом Чајниче.

Број потрошача:

Напонски ниво
110 kV 35 kV
10 kV
0,4 kV остала потрошња
0,4 kV остала домаћинства УКУПНО
Тарифна група
11
1
1
2
3
6
7
1
2
51 808
Број потрошача
0 7 51 186 2720
1288 13 4 39 410
8 129

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Извршеном реконструкцијом електроенергетских објеката уз њихово квалитетно и редовно одржавање, постигнути су бројни позитивни ефекти а који се прије свега односе на поуздано и квалитетно снабдијевање конзума и све више услугом задовољних потрошача. У Електродистрибуцији Пале уведен је сопствени систем радио веза са репетиторима који служе за брз пренос информација и размјену налога.

Предузеће посједује и савремену баждарницу у којој се врши баждарење свих типова бројила електричне енергије и уклопних сатова. Модерна опрема и специјално испитно возило омогућавају брзо утврђивање тачне локације квара на кабловској мрежи и тиме брзу интервенцију на његовом отклањању. За потребе потрошача на територији коју својом дјелатношћу покрива Електродистрибуција Пале, просјечно око 20 % електричне енергије се произведе у ХЕ Богатићи и ХЕ Месићи, дакле у властитим производним погонима предузећа.

Пораст броја потрошача у овом дистрибутивном подручју, задњих година износи просјечно око 1,80 %. Бруто дистрибутивна потрошња у 2006. години износила је 299 ГWх, што чини око 9 % од укупне дистрибутивне потрошње у РС.

 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ

У наредном периоду главне инвестиције ће бити усмјерене на сљедеће:

  • Изградњу нових и санацију постојећих електроенергетских објеката, те уградњу бројних трафостаница 10/0,4 кВ у циљу растерећења на подручјима гдје је оно неопходно због подизања квалитета испоручене електричне енергије
  • Реконструкцију нисконапонске мреже, посебно тамо гдје је остварени проценат техничких губитака усљед њеног лошег стања, - Контролу, замјену и уградњу нових бројила је активност која је започета набавком значајног контигента нових мјерних инструмената, а за циљ има смањење техничких губитака
  • Значајна планирана инвестиција у наредном периоду је изградња новог диспечерског центра и система даљинског управљања и надзора на свим ТС 35/10 кВ,
  • 'Изградња МХЕ. У Предузећу постоји ријешеност да се учини значајан искорак у погледу подизања нивоа квалитета услуга у складу са захтјевом међународних стандарда ИСО квалитета, стављајући потрошача као крајњег корисника наших услуга у први план.
Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:33