Izdvojeno

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Početna Profil Zavisna preduzeća Elektrodistribucija Pale
ZP Elektrodistribucija Pale a.d. Pale Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 02 mart 2009 07:54

OSNOVNE INFORMACIJE

Ovo elektrodistributivno preduzeće je formirano 1992.g.

Osnovna djelatnost preduzeća je distribucija električne energije na području sarajevsko-romanijske i dijela podrinjske regije. Pored distribucije električne energije, kao djelatnost preduzeća treba spomenuti i proizvodnju električne energije u hidroelektranama vezanim za distributivnu mrežu (male hidroelektrane), zatim projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju elektroenergetskih objekata, nadzor nad izvođenjem radova, izradu svih priključaka na mrežu itd.

Preduzeće sa sjedištem na Palama organizovano je na funkcionalnom i regionalnom principu u 7 radnih jedinica, 5 poslovnica i 2 distributivne hidroelektrane.

Radne jedinice i poslovnice pokrivaju 13 opština ove regije: RJ Pale sa poslovnicom Istočni Stari Grad, RJ Istočno Sarajevo, RJ Sokolac, RJ Rogatica sa poslovnicom Ustiprača, RJ Višegrad sa poslovnicom Rudo, RJ Trnovo sa poslovnicom Kalinovik i RJ Foča sa poslovnicom Čajniče.

Broj potrošača:

Naponski nivo
110 kV 35 kV
10 kV
0,4 kV ostala potrošnja0,4 kV ostala domaćinstva UKUPNO
Tarifna grupa
11
1
1
2
3
6
7
1
2
51 808
Broj potrošača 0 7 51 186 2720
1288 13 4 39 410
  8 129

 

OSTVARENI REZULTATI

Izvršenom rekonstrukcijom elektroenergetskih objekata uz njihovo kvalitetno i redovno održavanje, postignuti su brojni pozitivni efekti a koji se prije svega odnose na pouzdano i kvalitetno snabdijevanje konzuma i sve više uslugom zadovoljnih potrošača. U Elektrodistribuciji Pale uveden je sopstveni sistem radio veza sa repetitorima koji služe za brz prenos informacija i razmjenu naloga.

Preduzeće posjeduje i savremenu baždarnicu u kojoj se vrši baždarenje svih tipova brojila električne energije i uklopnih satova. Moderna oprema i specijalno ispitno vozilo omogućavaju brzo utvrđivanje tačne lokacije kvara na kablovskoj mreži i time brzu intervenciju na njegovom otklanjanju. Za potrebe potrošača na teritoriji koju svojom djelatnošću pokriva Elektrodistribucija Pale, prosječno oko 20 % električne energije se proizvede u HE Bogatići i HE Mesići, dakle u vlastitim proizvodnim pogonima preduzeća.

Porast broja potrošača u ovom distributivnom području, zadnjih godina iznosi prosječno oko 1,80 %. Bruto distributivna potrošnja u 2006. godini iznosila je 299 GWh, što čini oko 9 % od ukupne distributivne potrošnje u RS.

 

RAZVOJNI PLANOVI

U narednom periodu glavne investicije će biti usmjerene na sljedeće:

  • Izgradnju novih i sanaciju postojećih elektroenergetskih objekata, te ugradnju brojnih trafostanica 10/0,4 kV u cilju rasterećenja na područjima gdje je ono neophodno zbog podizanja kvaliteta isporučene električne energije
  • Rekonstrukciju niskonaponske mreže, posebno tamo gdje je ostvareni procenat tehničkih gubitaka usljed njenog lošeg stanja, - Kontrolu, zamjenu i ugradnju novih brojila je aktivnost koja je započeta nabavkom značajnog kontigenta novih mjernih instrumenata, a za cilj ima smanjenje tehničkih gubitaka
  • Značajna planirana investicija u narednom periodu je izgradnja novog dispečerskog centra i sistema daljinskog upravljanja i nadzora na svim TS 35/10 kV,
  • Izgradnja MHE. U Preduzeću postoji riješenost da se učini značajan iskorak u pogledu podizanja nivoa kvaliteta usluga u skladu sa zahtjevom međunarodnih standarda ISO kvaliteta, stavljajući potrošača kao krajnjeg korisnika naših usluga u prvi plan.
Poslednje ažurirano sreda, 21 oktobar 2009 17:33