• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
ЗП Електро Добој а.д. Добој Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 02 март 2009 07:53

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Прва радна организација “Електро Добој”, која је пословала у оквиру “Електропривреда БиХ” Сарајево, основана је 1977.г. Данашње електродистрибутивно предузеће “Електро Добој” а.д. Добој настало је развојем и интеграционим процесима електродистрибутивне дјелатности предузећа ЗП “Електро Добој” у Републици Српској које је основано 1992.г.

Основна дјелатност предузећа је дистрибуција електричне енергије у осам општина сјеверног дијела Републике Српске. Предузеће са сједиштем у Добоју послује преко 7 организационих цјелина и то: Стручне службе са својим секторима и 6 радних јединица.

Запослени у предузећу су ангажовани на реализацији активности у широком распону послова и то: од послова одржавања далековода, нисконапонске мреже и електроенергетских постројења, контроле и наплате електричне енергије, па све до послова техничке припреме, електроенергетских мјерења и пројектовања електроенергетских објеката.

Број потрошача:

Напонски ниво
110 kV 35 kV
10 kV
0,4 kV oстала потрошња
0,4 kV oстала домаћинства
УКУПНО
Тарифна група
11
1
1
2
3
6
7
1
2
89 002
Број потрошача
4 14 107 288 3621 2354 42 15 80 052
2 505

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Извршеним санацијама постојећих и изградњом нових електроенергетских објеката, као и другим мјерама постигнути су одређени позитивни ефекти који се односе на: смањење губитака електричне енергије, бољи квалитет испоручене електричне енергије, повећање погонске спремности и сигурности у снабдијевању електричном енергијом потрошача и др.

Предузеће посједује систем СКАДА којим се даљински контролише тренутно двадесет трафо станица, расклопница и растављача.

Пораст броја потрошача који припадају овом дистрибутивном подручју, задњих година износи просјечно око 0,15 %.

Бруто дистрибутивна потрошња у 2006. години износила је 476 ГWх, што чини око 15 % од укупне дистрибутивне потрошње у РС.

 

РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ

У циљу квалитетнијег и редовнијег снабдијевања потрошача електричном енергијом инвестиције и развој у наредном периоду ће бити усмјерене на:

  • Изградњу нових и санацију постојећих електроенергетских објеката,
  • Смањење губитака електричне енергије,
  • Даљу модернизацију и развој предузећа, информационих система, уградњу рачунарске и електронске опреме,
  • Проширење даљинске контроле на линијске растављаче и важније ТС 10/0,4 кВ,
  • Проширење оптичке мреже преко ОПГW на нове ТС 35/10 кВ и ТС 10/0,4 кВ,
  • Увођење бројила електричне енергије са даљинским очитањем
  • Изградњу МХЕ.
У складу са законима из области екологије посебна пажња у предузећу се посвећује развоју и примјени Система управљања екологијом у складу са ИСО 14000, те развоју једног интегрисаног система за надзор над ваздухом, водом и буком.
Последње ажурирано среда, 21 октобар 2009 17:33